top of page

Heure à définir

|

Lieu à définir

Daag fir d’Firmjonk

Pour toute question : carolina.medrano@cathol.lu

Les inscriptions sont closes
Voir autres événements
Daag fir d’Firmjonk
Daag fir d’Firmjonk

Heure et lieu

Heure à définir

Lieu à définir

À propos de l'événement

Am Liewe vun engem jonke Chrëscht ass den Dag, wou een duerch de Bëschof
d'Firmung gespend kritt, e wichtege Moment. Dowéinst ass et dem Bëschof
en Uleies, déi Jonk besser kennenzeléieren a mat hinnen an d'Gespréich
ze kommen. Well hien lo net all Eenzelne besiche kann, invitéiert hien
all Jonk aus dem ganze Land, déi sech op d'Firmung virbereden oder déi
se viru kuerzem gespend kritt hunn, op e Begéinungsdag. De Rendez-vous
ass e Sonnden de 7. Juni vun 9:30 Auer bis 17:00 Auer an der "École
Privée Sainte-Anne" (108, Grand-rue, Ettelbréck). En ofwiesslungsräiche
Programm wäert préparéiert ginn: Momenter vu Gebied an Austausch,
d'Mass, d'Schaffen a Atelieren mat sportlechen, kreativen an
musikaleschen Aktivitéiten.

Partager cet événement

bottom of page